Klövvårdare i Gotlands län

Börje Jakobson, Lye Certifierad
070-2669491
Borje_jakobson@hotmail.com 

Lotta Jakobson, Lye Certifierad
070-7482521
Lotta_jakobson@live.se

Emeline Karlsson, Hemse Certifierad
073-780 13 06

Frida Lorin, Havdhem Certifierad
073-560 29 30

Kurt Lundgren, Havdhem Certifierad
Lundgrens smide och hovvård AB 
070-2494161