Klövvårdare i Västmanlands län

Hanna Andersson, Arbro Certifierad
073-8060383  

Maria Bergström, Salbohed Certifierad
073-8127056  

Gustaf Björkling, Uppsala Certifierad
070-724 42 51

Hans Christiansen, Mariestad
070-6428817  

Emelie Danielsson, Linghed Certifierad
Emelie´s klövvård AB
070-6747579  

Birger Eklund, Västerås Certifierad
070-8936786  

Peter Karlsson, Rimforsa Certifierad
Peters Lantbruksservice AB
070-6391099

Lennart Kungsberger, Glanshammar
070-5238022  

Jan Larsson, Vingåker Certifierad
070-8122327  

Linus Widar Certifierad - Tar gärna nya kunder
073-0556617