På denna sida kan Du som lantbrukare söka efter klövvårdare i ditt område. Observera att samma klövvårdare ofta arbetar i flera län

Klövvårdare! Finns ditt namn inte med?

Finns Ditt namn inte med bland de listade klövvårdarna? Eller är Du placerad i fel län? Skicka ett e-postmeddelande till Marc Wersäll, mwklov@gmail.com

Är Du intresserad av att utbilda dig till klövvårdare?

Biologiska Yrkeshögskolan, BYS, i Skara anordnar en ettårig kurs i klövvård. SKF har varit med i utformningen av utbildningen och finns även representerad i styrgruppen för utbildningen.
För mer information, gå in på
BYS hemsida.
Utbildningen går på distans!