Roger Hansson, Ordförande

Hej!
Jag heter Roger Hansson, bor i Vedum på "Varaschlätta" och är en gammal kobonde som sadlat om till klövvårdare och har verkat de senaste 30 åren i Västra Götalands län. 
Valdes till ordförande i föreningen vid årsmötet i januari 2020.