Jörgen Wiklund, ledamot

Bor i Sikeå, Lövviken med min sambo Monika Drugge. 1984 gick jag ut lantbruksskolan i Umeå sedan har jag varit i näringen. Jag jobbade som avbytare och såg ju att det fans ett stort behov av klövvård i västerbotten så 1992 gick jag första klövvårdsutbildningen. Sedan klövade och jourade åt Lantbrukets avbytartjänst, sen blev mer och mer klövning och från 1996 blev det bara klövvård. 1998 lades laab ner så då statade jag Wiklunds klöv & Lanttjänst. Trots att jag jobbar alldeles för mycket så har jag några intressen det är sommarstugan och min motorcykel.