Göran Christiansson, kassör

Jag är 45 år och jobbar med klövvård på heltid i södra Halland. Detta har jag gjort sedan 1987, först som ett komplement till lantbruk. Nu är det lantbruket som är bisysslan. Blev invald i klövvårdsföreningens styrelse 2008.