Svenska klövvårdsföreningen

Svenska Klövvårdsföreningen grundades år 1996. I dagsläget har föreningen ca 110 medlemmar som verkar i hela Sverige.
Föreningen är ideell och syftet är att samla medlemmar i hela landet som har ett yrkesmässigt intresse inom klövvård för att bygga nätverk, skapa sammarbeten och utbyta kunskap.

Vill du bli medlem?

Medlemskostnad: 600 kr per år 
Betala till Bg 867-7585 (OBS! Nytt Bg-nr)
Svenska Klövvårdsföreningen
c/o Göran Christiansson
Lundåkra 125
305 78 Kvibille

För att finnas med på hemsidan krävs ett godkännande från berörd klövvårdare. De medlemmar som inte betalt medlemsavgiften för året raderas från hemsidan.

Som medlem får du fyra medlemsutskick per år, tillgång till utbildningar, klövvårdsträffar och gemenskap med likasinnade.

Föreningens stadgar