Klövhälsoregistrering

Med papper

Elektronisk registrering är numera det rekommenderade sättet för insändan av klövhälsodata, och undan för undan kommer klövhälsorapport i pappersform att försvinna.

Så länge pappersformen finns kvar kan blanketter beställas från och rapporter skickas till: 

Annica Lann
Växa Sverige 
Box 154
532 22 Skara
Telefon 010-471 09 09   
Växel 010-471 00 00
e-post annica.lann@vxa.se
   

Med dator

För att sända in klövhälsodata elektroniskt krävs en dator utrustad med programmet Claw Health Registration. Programmet kan hämtas ner gratis här. Nedan finns en sammanställning gjord av Daniel Rådbo på Växa Sverige, som är ansvarig för programmet och supporten till klövvårdarna som registrerar elektroniskt. OBS! Läs noga igenom krav-specen på datorns utformning innan Ni köper en dator!

Programmet och supporten är gratis för alla klövvårdare som väljer att registrera elektroniskt.

Kontaktuppgifter till Daniel:
010-471 06 60 eller daniel.radbo@vxa.se
 

För vidare info

Övrig information om det nationella klövhälsoarbetet  och om datorer för elektronisk registrering kan fås av Lotta Christvall, Växa Sverige.

Frida Åkerström
Växa Sverige
Box 210
101 24 Stockholm     
Telefon 010-471 06 72 
Telefon 070-380 16 79
Växel 010-471 00 00

Frida.akerstrom@vxa.se