Klövpengen

En ny klövvårdsersättning införs av Jordbruksverket från och med den 1 januari 2016. Klövpengen är en ersättning som utgår för att lantbrukaren låter verkar klövarna på sina kor minst två gånger om året med minst 4 månader mellan verkningstillfällena. Kraven för att kunna söka klövpengen är följande:

  • Klövvårdaren som utför klövverkningen på gården är certifierad (se Certifiering av klövvårdare)
  • Efter avslutad klövverkning skall en klövhälsoplan för gården upprättas
  • Klövvårdaren ansvarar för att en klövhälsorapport skrivs (detta kan än så länge göras både på dator och papper)


Ersättningen är 300 kr per djur och år. Lantbrukaren ansöker om stödet samtidigt som SAM-ansökningen görs.