Certifiering av klövvårdare

För att en lantbrukare ska kunna söka Klövpengen (söks i samband med SAM-ansökan) krävs att klövvårdaren som arbetar på gården är certifierad.  För att bli en certifierad klövvårdare krävs verkning av minst 1 000 kor innan ansökan*, och därefter följande avklarade moment:

Godkänt teoretiskt skriftligt prov
Godkänd verkning av ko
Godkänd verkning av en slaktklöv
Godkänd verkning av en anonym slaktklöv

Certifieringen kostar 7 000 kronor för medlemmar (pris exkl moms). Frågor och anmälan ställs till Rebecca Torstensson på 070-2007121

* För de klövvårdare som har registrerat med klövdator eller skickat in klövhälsorapporter kan denna uppgift hittas igen på Växas hemsida genom att söka efter Ditt klövvårdarnummer. För de klövvårdare som önskar certifieras som inte skickat in klövhälsorapporter tidigare krävs ett intyg om att antalet verkade kor överstiger 1 000 stycken. För frågor gällande detta, kontakta Rebecca Torstensson