Information om klövpengen

I dokumentet Tips till klövvårdare som har kunder som sökt klövpengen finns mer information gällande vad Ni som klövvårdare förväntas/kan hjälpa Era kunder som sökt klövpengen med. Är Du osäker på vad som gäller, läs igenom texten!