Checklista för klövpengen

Jordbruksverket har lagt ut en checklista för vilka punkter lantbrukaren skall säkerställa att han/hon uppfyller för att få ta del av klövpengen. Senaste datum för att söka klövpengen har nu passerat (21/4). Det finns dock möjlighet att söka stödet även nu, men ersättningen kommer då att bli lägre och lägre för varje dag som ansökan överskrider sista ansökningsdag. Under länkar och dikument ligger nu en checklista på vilka punkter som måste uppfyllas för att få full ersättning. Checklistan är skriven av Jordbruksverket, och finns också att återfinna på deras hemsida.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter