Stora kostnader för certifiering

På förekommen anledning informerar föreningen lite extra gällande prissättningen för certifieringen. Kostnaden för certifieringen har ökat sedan man valt att utöka certifieringstillfällena till att inte bara ske i samband med årsmötet. Föreningens kostnad för certifieringen är stor, men man har haft en önskan om att sponsra en del av certifieringekostnaden för föreningens medlemmar. Därav olika prissättning för medlemmar kontra icke-medlemmar. Föreningen sponsrar sina medlemmar med 1 500 kronor per medlem, varför priset för certifieringen för en medlem är 3 500 kr, medan priset för en icke-medlem är 5 000 kronor. På grund av denna sponsring är föreningen helt beroende av att alla betalar fakturan för certifieringen så fort som möjligt. Finns det fler frågor gällande detta, kontakta ordförande Vincent Hansson.     

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter