Ändrad kostnad för certifieringen

På grund av ökade omkostnader för certifieringen av klövvårdare har styrelsen valt att ändra prissättningen för certifieringen. De gällande priserna är 3 500 kronor för medlemmar och 5 000 kronor för icke-medlemmar. För frågor gällande detta kontakta någon i styrelsen.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter