Jörgen Wiklund, ordförande

Nytillträff ordförande i föreningen sedan årsmötet 2018. Arbetar på heltid som klövvårdare, och badar gärna isval om vintern!