Vincent Hansson, ordförande

Jag har jobbat som klövvårdare sedan 1980. Jag är gift med Kärstin och vi har 2 barn och 3 barnbarn tillsammans. Jag har arbetat som smed, snickare, skogshuggare, driftsledare och håller också på med hovslageri. Mina intressen är fiske, hästar och jakt- eftersöksjakt med min bayerska viltspårhund. Jag är verksam i Skåne, Blekinge och södra Kronoberg.